Tag: customer life time value
Tag: customer life time value

ค้นหาหัวข้อที่ต้องการ

  • September 6, 2018
    Views: 29

    ครั้งก่อนเราได้ทำการติดตั้ง  ESG (Event Source Group) กันไปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนั่นเอง รอบนี้เราจะเริ่มปฎิบัติการขุดข้อมูล 3 ฉบับหลักๆที่ส่งผลต่อธุรกิจอย่างทรงพลัง แล้วนำมาวิเคราะห์กัน ! เริ่มต้นติดตั้ง […]