Tag: ผู้ใช้งาน
Tag: ผู้ใช้งาน

ค้นหาหัวข้อที่ต้องการ

 • December 6, 2020
  Views: 45

  1. ไปที่หน้าตั้งค่า 2. เลือก “ตั้งค่าผู้ใช้งาน” 3. เลือกแถบคำสั่ง “จัดการผู้ใช้งาน” ทางระบบจะมีตำแหน่งผู้ใช้งานเริ่มต้น 3 […]

 • December 6, 2020
  Views: 40

  1. ไปที่หน้าตั้งค่า 2. เลือก “ตั้งค่าผู้ใช้งาน” 3. เลือกแถบคำสั่ง “จัดการผู้ใช้งาน” 4. คลิก […]

 • March 13, 2020
  Views: 32

  1. ไปที่หน้า ตั้งค่า 2. คลิก  จัดการผู้ใช้งาน  3. คลิก  เพิ่มผู้ใช้งาน     ( ในวงเล็บคือ จำนวนผู้ใช้งาน […]