ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าใหม่ขึ้นมา หรือมีคลังสินค้ามากกว่า 1 คลัง หากต้องการจัดการสินค้าและสต็อก จะสามารถทำได้ ดังนี้

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าใหม่ขึ้นมา หรือมีคลังสินค้ามากกว่า 1 คลัง หากต้องการจัดการสินค้าและสต็อก จะสามารถทำได้ ดังนี้

หัวข้ออื่นในหมวดนี้