การเชื่อมต่อ Chat Commerce บน Shipnity คือ ทางร้านสามารถเชื่อมต่อ Inbox Facebook Page, Line OA และ Direct Message ของ Instagram เพื่อใช้งานคุยแชท ติดแท็ก เปิดออเดอร์ ตัดสต็อก และส่งข้อความอัตโนมัติเมื่อรับยอด หรือปิดรายการ แจ้งเลขพัสดุไปยังลูกค้าได้

คู่มือการเชื่อมต่อ Chat Commerce

การเชื่อมต่อ Inbox Facebook Pag
คู่มือการใช้งาน เชื่อมต่อแชท พร้อมสร้างออเดอร์ ติดแท็กลูกค้า และส่งข้อความอัตโนมัติจากใน Shipnity : คลิก

การเชื่อมต่อ Line OA
คู่มือการใช้งาน เชื่อมต่อแชท พร้อมสร้างออเดอร์ ติดแท็กลูกค้า และส่งข้อความอัตโนมัติจากใน Shipnity : คลิก

การเชื่อมต่อ DM IG
ขั้นตอนแรกของการเชื่อม คือ IG จะต้องมีการผูกหรือเชื่อมกับ Facebook Page ก่อนนะคะ แล้วจึงเชื่อมเข้ากับ Shipnity เพื่อให้สามารถคุยแชท DM สร้างออเดอร์ หรือส่งข้อความสรุปบิลจาก Live IG ให้ลูกค้าได้ : คลิก

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

     การเชื่อมต่อ Chat Commerce บน Shipnity คือ ทางร้านสามารถเชื่อมต่อ Inbox Facebook Page, Line OA และ Direct Message ของ Instagram เพื่อใช้งานคุยแชท ติดแท็ก เปิดออเดอร์ ตัดสต็อก และส่งข้อความอัตโนมัติเมื่อรับยอด หรือปิดรายการ แจ้งเลขพัสดุไปยังลูกค้าได้

คู่มือการเชื่อมต่อ Chat Commerce

การเชื่อมต่อ Inbox Facebook Pag
คู่มือการใช้งาน เชื่อมต่อแชท พร้อมสร้างออเดอร์ ติดแท็กลูกค้า และส่งข้อความอัตโนมัติจากใน Shipnity : คลิก

การเชื่อมต่อ Line OA
คู่มือการใช้งาน เชื่อมต่อแชท พร้อมสร้างออเดอร์ ติดแท็กลูกค้า และส่งข้อความอัตโนมัติจากใน Shipnity : คลิก

การเชื่อมต่อ DM IG
ขั้นตอนแรกของการเชื่อม คือ IG จะต้องมีการผูกหรือเชื่อมกับ Facebook Page ก่อนนะคะ แล้วจึงเชื่อมเข้ากับ Shipnity เพื่อให้สามารถคุยแชท DM สร้างออเดอร์ หรือส่งข้อความสรุปบิลจาก Live IG ให้ลูกค้าได้ : คลิก

หัวข้ออื่นในหมวดนี้