การตั้งค่าส่ง จะเป็นการตั้งค่าส่งที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้า เมื่อตั้งค่าส่งเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนการสร้างออเดอร์จะคำนวณราคาค่าส่งให้อัตโนมัติ โดยจะสามารถตั้งค่าส่งได้ 3 รูปแบบ คือ คิดตามราคา, คิดตามจำนวน และคิดตามน้ำหนัก

วิธีการตั้งค่าค่าส่ง
1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือก “การขนส่ง” เลือกแถบคำสั่ง “วิธีคิดราคาค่าจัดส่ง”

3. คลิก “แก้ไขค่าส่ง”
* หากมีการเลือกขนส่งไว้แล้ว จะขึ้นชื่อขนส่งให้ทำการแก้ไขค่าส่ง

ผผผผผผผผผผ

เลือกวิธีคิดค่าส่ง โดยจะมีวิธีคิดค่าส่ง 3 แบบ คือ
คิดตามราคา คือ การคิดค่าส่ง ตามมูลค่าสินค้าในออเดอร์ เช่น
สินค้ามูลค่า 0 – 100 บาท คิดค่าส่ง 50 บาท
สินค้ามูลค่า 100 – 200 บาท คิดค่าส่ง 100 บาท
คิดตามจำนวน คือ การคิดค่าส่งตามจำนวนสินค้าในออเดอร์ เช่น
สินค้าจำนวน 1 ชิ้น คิดค่าส่ง 30 บาท
สินค้าจำนวน 2 ชิ้น คิดค่าส่ง 40 บาท
คิดตามน้ำหนัก คือ การคิดค่าส่งตามน้ำหนักสินค้ารวมในออเดอร์ เช่น
สินค้าน้ำหนัก 0 – 1 (หน่วย) คิดค่าส่ง 50 บาท
สินค้าน้ำหนัก 1 – 2 (หน่วย) คิดค่าส่ง 60 บาท
ซึ่งจะตั้งค่าน้ำหนักของสินค้าได้ในตอนที่เราสร้างสินค้า โดยหน่วยในที่นี้สามารถยึดตามหน่วยของทางร้านได้เลย เช่น ถ้าใช้หน่วยเป็น “กรัม” ก็ต้องใช้หน่วย “กรัม” ทั้งร้าน หรือกิโลกรัมก็ต้องเหมือนกันทั้งร้าน

นอกจากนี้ยังสามารถเลือก “คลังสินค้า” ที่ต้องการใช้ขนส่งและค่าส่งนี้ได้

4. คลิก “+เพิ่มราคา”

5. สร้างระบบราคาของค่าส่งของ
     คิดตามราคา โดยใส่ราคาของมูลค่าออเดอร์ไม่เกิน และราคาที่เป็นค่าส่งของ
ตัวอย่าง
– ราคาสินค้าไม่เกิน 500 บาท ค่าส่ง 50 บาท
– ราคาสินค้าไม่เกิน 1000 บาท ค่าส่ง 60 บาท
– ราคาสินค้าไม่เกิน 1500 บาท ค่าส่ง 70 บาท
และถ้าต้องการตั้งค่าสำหรับ สั่งตั้งแต่ 1500 บาทขึ้นไป คิดราคาค่าส่งราคาเดียวแบบเหมาจ่าย ให้พิมพ์ค่าส่งจำนวนมากเกินจริงที่ลูกค้าจะสั่งได้ เช่น ราคาสินค้าไม่เกิน 9999 บาท ค่าส่ง 80 บาท ระบบก็จะขึ้นว่า ราคาสินค้า 1500 – 9999 บาท ค่าส่ง 80 บาท


    คิดตามจำนวน โดยใส่จำนวนสินค้าไม่เกิน และราคาที่เป็นค่าส่งของ
ตัวอย่าง
– จำนวนสินค้าไม่เกิน 5 ตัว ค่าส่ง 50 บาท
– จำนวนสินค้าไม่เกิน 15 ตัว ค่าส่ง 60 บาท
– จำนวนสินค้าไม่เกิน 30 ตัว ค่าส่ง 70 บาท
และถ้าต้องการตั้งค่าสำหรับ สั่งตั้งแต่ 30 ตัวขึ้นไป คิดราคาค่าส่งราคาเดียว ให้พิมพ์ค่าส่งจำนวนมากเกินจริงที่ลูกค้าจะสั่งได้
เช่น จำนวนสินค้าไม่เกิน 9999 ตัว ค่าส่ง 80 บาท ระบบก็จะขึ้นว่าจำนวนสินค้า 30 – 9999 บาท ค่าส่ง 80 บาท


    คิดตามน้ำหนัก โดยใส่น้ำหนักสินค้าไม่เกิน และราคาที่เป็นค่าส่งของ
ตัวอย่าง
– น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 5 (กก.) ค่าส่ง 50 บาท
– น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 15 (กก.) ค่าส่ง 60 บาท
และถ้าต้องการตั้งค่าราคาค่าส่งสำหรับ สั่งสินค้าตั้งแต่ 15 (กก.) ขึ้นไป คิดราคาค่าส่งราคาเดียวแบบเหมา ให้ใส่น้ำหนักที่มากเกินจริงที่ลูกค้าจะสั่งได้ เช่น น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 9999 (กก.) ค่าส่ง 70 บาท ระบบก็จะขึ้นว่า น้ำหนักสินค้า 15 – 9999 (กก.)
ค่าส่ง 70 บาท


6. หากต้องการลบระดับของค่าส่งของ ให้คลิกเครื่องหมายตามรูป

7. จากนั้นคลิก “บันทึก”

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

การตั้งค่าส่ง จะเป็นการตั้งค่าส่งที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้า เมื่อตั้งค่าส่งเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนการสร้างออเดอร์จะคำนวณราคาค่าส่งให้อัตโนมัติ โดยจะสามารถตั้งค่าส่งได้ 3 รูปแบบ คือ คิดตามราคา, คิดตามจำนวน และคิดตามน้ำหนัก

วิธีการตั้งค่าค่าส่ง
1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือก “การขนส่ง” เลือกแถบคำสั่ง “วิธีคิดราคาค่าจัดส่ง”

3. คลิก “แก้ไขค่าส่ง”
* หากมีการเลือกขนส่งไว้แล้ว จะขึ้นชื่อขนส่งให้ทำการแก้ไขค่าส่ง

ผผผผผผผผผผ

เลือกวิธีคิดค่าส่ง โดยจะมีวิธีคิดค่าส่ง 3 แบบ คือ
คิดตามราคา คือ การคิดค่าส่ง ตามมูลค่าสินค้าในออเดอร์ เช่น
สินค้ามูลค่า 0 – 100 บาท คิดค่าส่ง 50 บาท
สินค้ามูลค่า 100 – 200 บาท คิดค่าส่ง 100 บาท
คิดตามจำนวน คือ การคิดค่าส่งตามจำนวนสินค้าในออเดอร์ เช่น
สินค้าจำนวน 1 ชิ้น คิดค่าส่ง 30 บาท
สินค้าจำนวน 2 ชิ้น คิดค่าส่ง 40 บาท
คิดตามน้ำหนัก คือ การคิดค่าส่งตามน้ำหนักสินค้ารวมในออเดอร์ เช่น
สินค้าน้ำหนัก 0 – 1 (หน่วย) คิดค่าส่ง 50 บาท
สินค้าน้ำหนัก 1 – 2 (หน่วย) คิดค่าส่ง 60 บาท
ซึ่งจะตั้งค่าน้ำหนักของสินค้าได้ในตอนที่เราสร้างสินค้า โดยหน่วยในที่นี้สามารถยึดตามหน่วยของทางร้านได้เลย เช่น ถ้าใช้หน่วยเป็น “กรัม” ก็ต้องใช้หน่วย “กรัม” ทั้งร้าน หรือกิโลกรัมก็ต้องเหมือนกันทั้งร้าน

นอกจากนี้ยังสามารถเลือก “คลังสินค้า” ที่ต้องการใช้ขนส่งและค่าส่งนี้ได้

4. คลิก “+เพิ่มราคา”

5. สร้างระบบราคาของค่าส่งของ
     คิดตามราคา โดยใส่ราคาของมูลค่าออเดอร์ไม่เกิน และราคาที่เป็นค่าส่งของ
ตัวอย่าง
– ราคาสินค้าไม่เกิน 500 บาท ค่าส่ง 50 บาท
– ราคาสินค้าไม่เกิน 1000 บาท ค่าส่ง 60 บาท
– ราคาสินค้าไม่เกิน 1500 บาท ค่าส่ง 70 บาท
และถ้าต้องการตั้งค่าสำหรับ สั่งตั้งแต่ 1500 บาทขึ้นไป คิดราคาค่าส่งราคาเดียวแบบเหมาจ่าย ให้พิมพ์ค่าส่งจำนวนมากเกินจริงที่ลูกค้าจะสั่งได้ เช่น ราคาสินค้าไม่เกิน 9999 บาท ค่าส่ง 80 บาท ระบบก็จะขึ้นว่า ราคาสินค้า 1500 – 9999 บาท ค่าส่ง 80 บาท


    คิดตามจำนวน โดยใส่จำนวนสินค้าไม่เกิน และราคาที่เป็นค่าส่งของ
ตัวอย่าง
– จำนวนสินค้าไม่เกิน 5 ตัว ค่าส่ง 50 บาท
– จำนวนสินค้าไม่เกิน 15 ตัว ค่าส่ง 60 บาท
– จำนวนสินค้าไม่เกิน 30 ตัว ค่าส่ง 70 บาท
และถ้าต้องการตั้งค่าสำหรับ สั่งตั้งแต่ 30 ตัวขึ้นไป คิดราคาค่าส่งราคาเดียว ให้พิมพ์ค่าส่งจำนวนมากเกินจริงที่ลูกค้าจะสั่งได้
เช่น จำนวนสินค้าไม่เกิน 9999 ตัว ค่าส่ง 80 บาท ระบบก็จะขึ้นว่าจำนวนสินค้า 30 – 9999 บาท ค่าส่ง 80 บาท


    คิดตามน้ำหนัก โดยใส่น้ำหนักสินค้าไม่เกิน และราคาที่เป็นค่าส่งของ
ตัวอย่าง
– น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 5 (กก.) ค่าส่ง 50 บาท
– น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 15 (กก.) ค่าส่ง 60 บาท
และถ้าต้องการตั้งค่าราคาค่าส่งสำหรับ สั่งสินค้าตั้งแต่ 15 (กก.) ขึ้นไป คิดราคาค่าส่งราคาเดียวแบบเหมา ให้ใส่น้ำหนักที่มากเกินจริงที่ลูกค้าจะสั่งได้ เช่น น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 9999 (กก.) ค่าส่ง 70 บาท ระบบก็จะขึ้นว่า น้ำหนักสินค้า 15 – 9999 (กก.)
ค่าส่ง 70 บาท


6. หากต้องการลบระดับของค่าส่งของ ให้คลิกเครื่องหมายตามรูป

7. จากนั้นคลิก “บันทึก”

หัวข้ออื่นในหมวดนี้