shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

การสมัครสมาชิก SCG Express
1. สมัครสมาชิกที่ บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ของ SCG Express

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. คลิก “สมัครใช้บริการ” ดังรูป

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

3. หากยังไม่เป็นสมาชิก ให้คลิกสมัคร “Register”  แต่หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วให้ล็อคอินตามปกติ คลิก “Login”

4. คลิกที่ “ข้อมูลลูกค้า” จากนั้นไปที่ “รหัสสมาชิก” คัดลอกรหัสสมาชิก

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

เมื่อได้รหัสสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะกลับไปที่ระบบ Shipnity เพื่อตั้งค่า
1. ไปที่หน้าตั้งค่า

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. เลือก “การขนส่ง”
3. เลือกแถบคำสั่ง “จัดการขนส่ง”

4. มาที่หัวข้อ “เชื่อมต่อขนส่งผ่านระบบ (Shipnity Express)” จากนั้นมาที่ “ขนส่ง SCG Express” คลิก “เปิดใช้งาน”

5. ในช่อง “รหัสสมาชิก SCG Express” ให้กรอกรหัสสมาชิกที่ได้สมัครไว้
6. คลิก “บันทึก”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

การสมัครสมาชิก SCG Express
1. สมัครสมาชิกที่ บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ของ SCG Express

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. คลิก “สมัครใช้บริการ” ดังรูป

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

3. หากยังไม่เป็นสมาชิก ให้คลิกสมัคร “Register”  แต่หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วให้ล็อคอินตามปกติ คลิก “Login”

4. คลิกที่ “ข้อมูลลูกค้า” จากนั้นไปที่ “รหัสสมาชิก” คัดลอกรหัสสมาชิก

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

เมื่อได้รหัสสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะกลับไปที่ระบบ Shipnity เพื่อตั้งค่า
1. ไปที่หน้าตั้งค่า

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. เลือก “การขนส่ง”
3. เลือกแถบคำสั่ง “จัดการขนส่ง”

4. มาที่หัวข้อ “เชื่อมต่อขนส่งผ่านระบบ (Shipnity Express)” จากนั้นมาที่ “ขนส่ง SCG Express” คลิก “เปิดใช้งาน”

5. ในช่อง “รหัสสมาชิก SCG Express” ให้กรอกรหัสสมาชิกที่ได้สมัครไว้
6. คลิก “บันทึก”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

หัวข้ออื่นในหมวดนี้