1. ไปที่หน้า ตั้งค่า2. คลิก ตั้งค่าหน้าตรวจสอบเลขพัสดุ สำหรับลูกค้า

 3. เลือกรูปแบบของหน้าค้นหา มี 2 แบบ คือ ลูกค้ากรอกชื่อ + รหัสไปรษณีย์ และ ลูกค้ากรอกชื่ออย่างเดียว จากนั้นใส่ชื่อร้าน (แนะนำให้ใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของร้าน)

4. เมื่อใส่ชื่อร้านแล้ว ให้คลิก  บันทึก  5. ลิงค์ตรวจสอบพัสดุ สำหรับลูกค้า ก็โชว์ขึ้นมาสามารถนำลิงค์นี้ส่งให้ลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าทำการตรวจสอบพัสดุด้วยตนเองได้

ตัวอย่างของหน้าลิงค์ เพื่อให้ลูกค้าดูเลขที่ ems ด้วยตัวเอง
(ข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน)

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า2. คลิก ตั้งค่าหน้าตรวจสอบเลขพัสดุ สำหรับลูกค้า

 3. เลือกรูปแบบของหน้าค้นหา มี 2 แบบ คือ ลูกค้ากรอกชื่อ + รหัสไปรษณีย์ และ ลูกค้ากรอกชื่ออย่างเดียว จากนั้นใส่ชื่อร้าน (แนะนำให้ใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของร้าน)

4. เมื่อใส่ชื่อร้านแล้ว ให้คลิก  บันทึก  5. ลิงค์ตรวจสอบพัสดุ สำหรับลูกค้า ก็โชว์ขึ้นมาสามารถนำลิงค์นี้ส่งให้ลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าทำการตรวจสอบพัสดุด้วยตนเองได้

ตัวอย่างของหน้าลิงค์ เพื่อให้ลูกค้าดูเลขที่ ems ด้วยตัวเอง
(ข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน)

หัวข้ออื่นในหมวดนี้