1. คลิก  พิมพ์ 
2. เลือกแบบที่ต้องการพิมพ์ มี 3 แบบ คือ แบบที่อยู่, แบบใบเสร็จ, และ แบบที่อยู่ + ใบเสร็จ– แบบใบเสร็จ– แบบที่อยู่ + ใบเสร็จ


3. จากนั้นสถานะออเดอร์จะเป็นพิมพ์แล้ว
4. หากต้องการแก้ไขข้อมูลและพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
ให้ตั้งค่าในหน้าข้อมูลร้านค้าที่เมนู ตั้งค่าใบเสร็จ
   แล้วเลือก เปลี่ยนสถานะรายการจากพิมพ์แล้ว
เป็น
พิมพ์ เมื่อแก้ไข 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

1. คลิก  พิมพ์ 
2. เลือกแบบที่ต้องการพิมพ์ มี 3 แบบ คือ แบบที่อยู่, แบบใบเสร็จ, และ แบบที่อยู่ + ใบเสร็จ– แบบใบเสร็จ– แบบที่อยู่ + ใบเสร็จ


3. จากนั้นสถานะออเดอร์จะเป็นพิมพ์แล้ว
4. หากต้องการแก้ไขข้อมูลและพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
ให้ตั้งค่าในหน้าข้อมูลร้านค้าที่เมนู ตั้งค่าใบเสร็จ
   แล้วเลือก เปลี่ยนสถานะรายการจากพิมพ์แล้ว
เป็น
พิมพ์ เมื่อแก้ไข 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้