1. ไปที่หน้า ประวัติ
2. คลิก  รายการค่าใช้จ่าย 
3. สามารถคลิกเลือกดูจากหมวดหมู่ต่างๆได้
4. หากต้องการพิมพ์รายการ ให้คลิก  Export to
Excel 

5. ค้นหาชื่อรายการได้ในช่องค้นหา
6. หากต้องการลบรายการ ให้คลิก  ลบ 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

1. ไปที่หน้า ประวัติ
2. คลิก  รายการค่าใช้จ่าย 
3. สามารถคลิกเลือกดูจากหมวดหมู่ต่างๆได้
4. หากต้องการพิมพ์รายการ ให้คลิก  Export to
Excel 

5. ค้นหาชื่อรายการได้ในช่องค้นหา
6. หากต้องการลบรายการ ให้คลิก  ลบ 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้