เพื่อลบออเดอร์ที่ปิดรายการแล้ว

1. คลิกเลือกเมนู ปิดแล้ว
2. ออเดอร์ที่ปิดรายการแล้วจะแสดงขึ้นมา ให้คลิก  ลบ  ออเดอร์ตามต้องการ
3. สามารถค้นหา ชื่อลูกค้า เลขออเดอร์ Tag ยอดขาย ได้จากช่องค้นหา 
   เพื่อลบออเดอร์ที่ปิดรายการแล้วสะดวกขึ้น

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

เพื่อลบออเดอร์ที่ปิดรายการแล้ว

1. คลิกเลือกเมนู ปิดแล้ว
2. ออเดอร์ที่ปิดรายการแล้วจะแสดงขึ้นมา ให้คลิก  ลบ  ออเดอร์ตามต้องการ
3. สามารถค้นหา ชื่อลูกค้า เลขออเดอร์ Tag ยอดขาย ได้จากช่องค้นหา 
   เพื่อลบออเดอร์ที่ปิดรายการแล้วสะดวกขึ้น

หัวข้ออื่นในหมวดนี้