1. ไปที่หน้า ตั้งค่า
2. คลิก  ตั้งค่าการสร้างรายการ 
3. ใส่ข้อความสำหรับสรุปคำสั่งซื้อ
   หมายเหตุ: ถ้าไม่ต้อง ให้เว้นว่างไว้
   แล้วข้อความสำหรับสรุปคำสั่งซื้อ
จะอยู่ในคำสั่งซื้อในหน้าออเดอร์ที่จะ 
copy ส่งให้ลูกค้า
4. เลือกตั้งค่า ป้องกันการใส่สินค้าลงออเดอร์
ถ้าไม่มีสินค้าในสต็อก
5. เลือกตั้ง ใช้งานลิงค์สำหรับให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดแจ้งโอนเงินด้วยตัวเอง
จากนั้นจะมีเมนูให้เลือก

     การสร้างออเดอร์แบบใช้ Link

           ให้ลูกค้าแนบหลักฐานการโอนเงินในลิงค์

           – บังคับกรอกช่องเบอร์โทรศัพท์ในลิงค์

     การแสดงลิ้งค์ในคำสั่งซื้อ 

           แสดงข้อความสรุปคำสั่งซื้อ
ในข้อความสำหรับส่งลิงค์


6. ใส่ข้อความสำหรับส่งลิงค์ให้ลูกค้า
ถ้าต้องการใช้ข้อความของระบบ ให้เว้นว่างไว้
   จากนั้นไปส่งคำสั่งซื้อให้ลูกค้า โดยคลิก คำสั่งซื้อ
   แล้วสรุปคำสั่งซื้อของลูกค้า จะแสดงลิงค์ให้ลูกค้าแจ้งโอนเงินด้วยเอง7. สร้างออเดอร์แบบ Preorder ใส่วันสำหรับการจองสินค้าไม่เกินกี่วันตามต้องการ
8. วิธีเพิ่มสินค้าลง Order มี 2 แบบ คือ Advance,
Normal
  

 แบบ Normal จะเลือกหมวดหมู่สินค้า แล้วคลิกที่ เลือกทุกสินค้า หรือ
ชื่อหมวดหมู่สินค้า
9. เลือกรูปแบบของการเรียงออเดอร์
10. เมื่อตั้งค่าการสร้างรายการเรียบร้อย
แล้วคลิก  บันทึก 
11. ถ้าต้องการเรียงเลขที่ใบกำกับภาษีใหม่
ใส่วันที่ที่ต้องการจัดเรียงใหม่ แล้วคลิก  จัดเรียงใหม่
 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า
2. คลิก  ตั้งค่าการสร้างรายการ 
3. ใส่ข้อความสำหรับสรุปคำสั่งซื้อ
   หมายเหตุ: ถ้าไม่ต้อง ให้เว้นว่างไว้
   แล้วข้อความสำหรับสรุปคำสั่งซื้อ
จะอยู่ในคำสั่งซื้อในหน้าออเดอร์ที่จะ 
copy ส่งให้ลูกค้า
4. เลือกตั้งค่า ป้องกันการใส่สินค้าลงออเดอร์
ถ้าไม่มีสินค้าในสต็อก
5. เลือกตั้ง ใช้งานลิงค์สำหรับให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดแจ้งโอนเงินด้วยตัวเอง
จากนั้นจะมีเมนูให้เลือก

     การสร้างออเดอร์แบบใช้ Link

           ให้ลูกค้าแนบหลักฐานการโอนเงินในลิงค์

           – บังคับกรอกช่องเบอร์โทรศัพท์ในลิงค์

     การแสดงลิ้งค์ในคำสั่งซื้อ 

           แสดงข้อความสรุปคำสั่งซื้อ
ในข้อความสำหรับส่งลิงค์


6. ใส่ข้อความสำหรับส่งลิงค์ให้ลูกค้า
ถ้าต้องการใช้ข้อความของระบบ ให้เว้นว่างไว้
   จากนั้นไปส่งคำสั่งซื้อให้ลูกค้า โดยคลิก คำสั่งซื้อ
   แล้วสรุปคำสั่งซื้อของลูกค้า จะแสดงลิงค์ให้ลูกค้าแจ้งโอนเงินด้วยเอง7. สร้างออเดอร์แบบ Preorder ใส่วันสำหรับการจองสินค้าไม่เกินกี่วันตามต้องการ
8. วิธีเพิ่มสินค้าลง Order มี 2 แบบ คือ Advance,
Normal
  

 แบบ Normal จะเลือกหมวดหมู่สินค้า แล้วคลิกที่ เลือกทุกสินค้า หรือ
ชื่อหมวดหมู่สินค้า
9. เลือกรูปแบบของการเรียงออเดอร์
10. เมื่อตั้งค่าการสร้างรายการเรียบร้อย
แล้วคลิก  บันทึก 
11. ถ้าต้องการเรียงเลขที่ใบกำกับภาษีใหม่
ใส่วันที่ที่ต้องการจัดเรียงใหม่ แล้วคลิก  จัดเรียงใหม่
 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้