1. ไปที่หน้า สินค้า

ก่อนที่จะสร้างสินค้า จะต้องสร้างหมวดหมู่ให้กับสินค้าก่อน

 2. คลิก   จัดการหมวดหมู่ 

 3. คลิก  +เพิ่มหมวดหมู่ 

 


 
4. ใส่ชื่อหมวดหมู่ และ Threshold แล้วคลิก  บันทึก 

   ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อสต็อกสินค้าในหมวดหมู่ต่ำกว่าค่า
Threshold 
   สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ โดยตั้งค่า Threshold
เป็น

   (ถ้าตั้ง Threshold ที่สินค้า จะเช็คการแจ้งเตือนที่ค่านั้น) 

 5. หากต้องการแก้ไขข้อมูลของหมวดหมู่สินค้า ให้คลิกที่
ชื่อหมวดหมู่ หรือ
THRESHOLD 

 6. หากต้องการลบสินค้า ให้คลิก ตามรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

1. ไปที่หน้า สินค้า

ก่อนที่จะสร้างสินค้า จะต้องสร้างหมวดหมู่ให้กับสินค้าก่อน

 2. คลิก   จัดการหมวดหมู่ 

 3. คลิก  +เพิ่มหมวดหมู่ 

 


 
4. ใส่ชื่อหมวดหมู่ และ Threshold แล้วคลิก  บันทึก 

   ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อสต็อกสินค้าในหมวดหมู่ต่ำกว่าค่า
Threshold 
   สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ โดยตั้งค่า Threshold
เป็น

   (ถ้าตั้ง Threshold ที่สินค้า จะเช็คการแจ้งเตือนที่ค่านั้น) 

 5. หากต้องการแก้ไขข้อมูลของหมวดหมู่สินค้า ให้คลิกที่
ชื่อหมวดหมู่ หรือ
THRESHOLD 

 6. หากต้องการลบสินค้า ให้คลิก ตามรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้