เป็นรายงานที่จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของผู้ใช้งานหรือแอดมินในร้านค้า เช่น จำนวนการสร้างออเดอร์, จำนวนออเดอร์ที่แพ็ก, จำนวนออเดอร์ที่พิมพ์, จำนวนข้อความที่ตอบกลับลูกค้า, ยอดขาย และกำไร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของร้านสามารถดูภาพรวมการทำงาน และสรุปยอดขายของแอดมินได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการดูรายงานผู้ใช้งาน สามารถทำได้ ดังนี้ 

1. ไปที่หน้ารายงาน

2. เลือก “รายงานผู้ใช้งาน”

3. รายงานสรุปของผู้ใช้งาน จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนออเดอร์ที่สร้าง จำนวนข้อความที่ตอบกลับ (ในหน้าแชท/ไลฟ์) ยอดขาย และกำไร เป็นตัน และสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดย
– ประวัติ : สามารถดูรายการออเดอร์ของผู้ใช้งาน
– รายงาน : สามารถดูรายงาน/สถิติได้ เช่น สรุปรายการสินค้า ยอดขายในแต่ละธนาคาร และยอดขายตามช่องทางติดต่อ เป็นต้น

4. รายงานสรุปของตัวแทนจำหน่าย จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนออเดอร์ที่สร้าง ยอดขาย และกำไร นอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปดูประวัติและรายการออเดอร์ของตัวแทนแต่ละคนได้

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

เป็นรายงานที่จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของผู้ใช้งานหรือแอดมินในร้านค้า เช่น จำนวนการสร้างออเดอร์, จำนวนออเดอร์ที่แพ็ก, จำนวนออเดอร์ที่พิมพ์, จำนวนข้อความที่ตอบกลับลูกค้า, ยอดขาย และกำไร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของร้านสามารถดูภาพรวมการทำงาน และสรุปยอดขายของแอดมินได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการดูรายงานผู้ใช้งาน สามารถทำได้ ดังนี้ 

1. ไปที่หน้ารายงาน

2. เลือก “รายงานผู้ใช้งาน”

3. รายงานสรุปของผู้ใช้งาน จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนออเดอร์ที่สร้าง จำนวนข้อความที่ตอบกลับ (ในหน้าแชท/ไลฟ์) ยอดขาย และกำไร เป็นตัน และสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดย
– ประวัติ : สามารถดูรายการออเดอร์ของผู้ใช้งาน
– รายงาน : สามารถดูรายงาน/สถิติได้ เช่น สรุปรายการสินค้า ยอดขายในแต่ละธนาคาร และยอดขายตามช่องทางติดต่อ เป็นต้น

4. รายงานสรุปของตัวแทนจำหน่าย จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนออเดอร์ที่สร้าง ยอดขาย และกำไร นอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปดูประวัติและรายการออเดอร์ของตัวแทนแต่ละคนได้

หัวข้ออื่นในหมวดนี้