รายงานอย่างละเอียด
    เป็นการเก็บข้อมูลสถิติของร้าน จะช่วยสรุปข้อมูลในส่วนต่างๆ ที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาและวางแผนในการจัดการร้านค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยจะสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานได้

1. ไปที่หน้ารายงาน

หน้ารายงาน

2. คลิก “รายงานอย่างละเอียด”

จะสามารถดูรายงาน/สถิติต่างๆ ได้แก่

 – สรุปรายการสินค้า ดูยอดขายสินค้าแต่ละชิ้น สามารถ Export เป็นไฟล์ Excel ได้ และสามารถเลือกดูการจัดเรียงจากมากไปน้อยได้ โดยคลิกที่ “ลูกศรขึ้นลง” ตามรูป
*ยอดขายในสรุปรายสินค้า คือ ยอดขายที่หักส่วนลดแล้ว แต่ไม่รวมค่าส่ง

– ยอดขายในแต่ละธนาคาร เป็นข้อมูลของธนาคารที่ลูกค้าโอนเงินเข้ามารวมทั้งหมด
 – ยอดขายจากช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เป็นยอดขายจากช่องทางต่างๆ ที่ร้านค้าได้ขายสินค้า

  เปรียบเทียบจำนวนชิ้นที่ขายได้ของแต่ละหมวดหมู่     
     – จำนวนชิ้นจากช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เป็นช่องทางการขายที่ติดต่อกับลูกค้าทาง Social Media และขายหน้าร้านต่อจำนวนชิ้น

     เปรียบเทียบยอดขายของแต่ละหมวดหมู่

     ยอดขายแต่ละจังหวัด เป็นแสดงจำนวนสินค้าและยอดขายของแต่ละจังหวัด
 (ขั้นตอนการสร้างออเดอร์ควรลงท้ายด้วยรหัสไปรษณีย์ เพื่อให้ระบบเก็บข้อมูล)

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

รายงานอย่างละเอียด
    เป็นการเก็บข้อมูลสถิติของร้าน จะช่วยสรุปข้อมูลในส่วนต่างๆ ที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาและวางแผนในการจัดการร้านค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยจะสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานได้

1. ไปที่หน้ารายงาน

หน้ารายงาน

2. คลิก “รายงานอย่างละเอียด”

จะสามารถดูรายงาน/สถิติต่างๆ ได้แก่

 – สรุปรายการสินค้า ดูยอดขายสินค้าแต่ละชิ้น สามารถ Export เป็นไฟล์ Excel ได้ และสามารถเลือกดูการจัดเรียงจากมากไปน้อยได้ โดยคลิกที่ “ลูกศรขึ้นลง” ตามรูป
*ยอดขายในสรุปรายสินค้า คือ ยอดขายที่หักส่วนลดแล้ว แต่ไม่รวมค่าส่ง

– ยอดขายในแต่ละธนาคาร เป็นข้อมูลของธนาคารที่ลูกค้าโอนเงินเข้ามารวมทั้งหมด
 – ยอดขายจากช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เป็นยอดขายจากช่องทางต่างๆ ที่ร้านค้าได้ขายสินค้า

  เปรียบเทียบจำนวนชิ้นที่ขายได้ของแต่ละหมวดหมู่     
     – จำนวนชิ้นจากช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เป็นช่องทางการขายที่ติดต่อกับลูกค้าทาง Social Media และขายหน้าร้านต่อจำนวนชิ้น

     เปรียบเทียบยอดขายของแต่ละหมวดหมู่

     ยอดขายแต่ละจังหวัด เป็นแสดงจำนวนสินค้าและยอดขายของแต่ละจังหวัด
 (ขั้นตอนการสร้างออเดอร์ควรลงท้ายด้วยรหัสไปรษณีย์ เพื่อให้ระบบเก็บข้อมูล)

หัวข้ออื่นในหมวดนี้