ระบบชิปนิตี้ สามารถสรุปรายงานยอดขายของร้านค้าได้ โดยสามารถเข้าไปดูรายงานสรุปการขายได้ ดังนี้

  1. ไปที่หน้ารายงาน

2. ในส่วนของข้อมูลรายงานสต็อก สามารถดูรายงานได้ ดังนี้
– สต็อก คือ จำนวนสต็อกสินค้าคงเหลือทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
– ต้นทุนสต็อก คือ ต้นทุนของสินค้าทั้งหมดที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน
– มูลค่าสต็อก คือ ราคาขายของสินค้าทั้งหมดที่มีสต็อกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน (ราคาขายของสินค้า x จำนวนสต็อกคงเหลือปัจจุบัน)

3. ในส่วนของรายงานยอดขาย สามารถดูรายงานสรุปยอดขายแยกเป็นช่องทางออนไลน์กับช่องทางขายหน้าร้านได้ โดยเลือกช่องทาง ทั้งหมด / ออนไลน์ / หน้าร้าน ได้เลย

ในส่วนของข้อมูลยอดขายจะเป็นข้อมูลสรุปยอดขายที่รรวมทั้งออเดอร์ที่ปิดรายการแล้ว และยังไม่ได้ปิดรายการ ดังนี้
– ยอดขายวันนี้ คือ ยอดขายรวมของออเดอร์ทั้งหมดที่มีการแจ้งโอนเงินวันนี้ รวมทั้งออเดอร์ที่ปิดรายการและยังไม่ได้ปิดรายการ
– ยอดขายเดือนนี้ คือ ยอดขายรวมของออเดอร์ทั้งหมดที่มีการแจ้งโอนเงินเดือนนี้ รวมทั้งออเดอร์ที่ปิดรายการและยังไม่ได้ปิดรายการ

4. หากต้องการดูยอดขายที่รวมออเดอร์เก็บเงินปลายทางที่ยังไม่แจ้งโอนเงิน สามารถกดที่ “ไม่รวมยอดจ่ายทีหลัง” ได้เลย

5. ถัดมาจะเป็นรายงานสรุปยอดขายเฉพาะออเดอร์ที่มีการจัดส่งและปิดรายการเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะสรุปยอดรวมของแต่ละเดือนไว้ให้ โดยเลือกดูตามปีได้เลย

6. หากต้องการดูสรุปเป็นรายวัน สามารถกดเข้าไปที่เดือนของแต่ละเดือนได้เลย

7. ในหน้านี้จะสรุปรายงานยอดขายของแต่ละวัน

8. หากต้องการดูว่ารายงานสรุปยอดขายในวันนั้นมีออเดอร์ได้บ้าง สามารถกดเข้าไปที่วันที่นั้นๆ ได้เลย

9. นอกจากนี้ยังสามารถดูรายงานสรุปยอดขายเป็นกราฟของแต่ละเดือนได้

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

ระบบชิปนิตี้ สามารถสรุปรายงานยอดขายของร้านค้าได้ โดยสามารถเข้าไปดูรายงานสรุปการขายได้ ดังนี้

  1. ไปที่หน้ารายงาน

2. ในส่วนของข้อมูลรายงานสต็อก สามารถดูรายงานได้ ดังนี้
– สต็อก คือ จำนวนสต็อกสินค้าคงเหลือทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
– ต้นทุนสต็อก คือ ต้นทุนของสินค้าทั้งหมดที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน
– มูลค่าสต็อก คือ ราคาขายของสินค้าทั้งหมดที่มีสต็อกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน (ราคาขายของสินค้า x จำนวนสต็อกคงเหลือปัจจุบัน)

3. ในส่วนของรายงานยอดขาย สามารถดูรายงานสรุปยอดขายแยกเป็นช่องทางออนไลน์กับช่องทางขายหน้าร้านได้ โดยเลือกช่องทาง ทั้งหมด / ออนไลน์ / หน้าร้าน ได้เลย

ในส่วนของข้อมูลยอดขายจะเป็นข้อมูลสรุปยอดขายที่รรวมทั้งออเดอร์ที่ปิดรายการแล้ว และยังไม่ได้ปิดรายการ ดังนี้
– ยอดขายวันนี้ คือ ยอดขายรวมของออเดอร์ทั้งหมดที่มีการแจ้งโอนเงินวันนี้ รวมทั้งออเดอร์ที่ปิดรายการและยังไม่ได้ปิดรายการ
– ยอดขายเดือนนี้ คือ ยอดขายรวมของออเดอร์ทั้งหมดที่มีการแจ้งโอนเงินเดือนนี้ รวมทั้งออเดอร์ที่ปิดรายการและยังไม่ได้ปิดรายการ

4. หากต้องการดูยอดขายที่รวมออเดอร์เก็บเงินปลายทางที่ยังไม่แจ้งโอนเงิน สามารถกดที่ “ไม่รวมยอดจ่ายทีหลัง” ได้เลย

5. ถัดมาจะเป็นรายงานสรุปยอดขายเฉพาะออเดอร์ที่มีการจัดส่งและปิดรายการเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะสรุปยอดรวมของแต่ละเดือนไว้ให้ โดยเลือกดูตามปีได้เลย

6. หากต้องการดูสรุปเป็นรายวัน สามารถกดเข้าไปที่เดือนของแต่ละเดือนได้เลย

7. ในหน้านี้จะสรุปรายงานยอดขายของแต่ละวัน

8. หากต้องการดูว่ารายงานสรุปยอดขายในวันนั้นมีออเดอร์ได้บ้าง สามารถกดเข้าไปที่วันที่นั้นๆ ได้เลย

9. นอกจากนี้ยังสามารถดูรายงานสรุปยอดขายเป็นกราฟของแต่ละเดือนได้

หัวข้ออื่นในหมวดนี้