การเพิ่มผู้ขาย หรือ Supplier เพื่อเป็นการใช้เก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าหรือการเพิ่มสต็อก ว่ามีการสั่งซื้อสินค้าล็อตนั้น ๆ เข้ามาจากผู้ขาย (Supplier) คนไหน สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1. การสร้างผู้ขายจากหน้าเพิ่มสินค้า
2. การสร้างผู้ขายจากหน้าผู้ติดต่อ
3. การสร้างผู้ขายจากหน้าสินค้า

วิธีที่ 1 การสร้างผู้ขายจากหน้าเพิ่มสินค้า

1. ไปที่หน้า “สินค้า”

2. ในหน้าเพิ่มสินค้าทีละรายการ “+เพิ่มสินค้า”จะสามารถกดที่ “เพิ่ม Supplier” เพื่อเพิ่มผู้ขายได้ ว่าสินค้าชิ้นนี้ รับมาจากผู้ขายคนใด

 3. ใส่ข้อมูลผู้ขาย ชื่อผู้ขาย จากนั้นกด “บันทึก”

วิธีที่ 2 การสร้างผู้ขายจากหน้าผู้ติดต่อ

1. ไปที่หน้า “ผู้ติดต่อ”

2. แล้วเลือก “ผู้ขาย”

3. สร้าง Supplier โดยกดที่ “+ผู้ขายใหม่”

4. ใส่ข้อมูลของ Supplier (รหัสผู้ขาย ชื่อผู้ขาย เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ผู้ขาย และรายละเอียดเพิ่มเติม) เสร็จแล้วกด “บันทึก”
จะขึ้นรายชื่อผู้ขาย ดังภาพ

วิธีที่ 3 การสร้างผู้ขายจากหน้าสินค้า

1. ไปที่หน้า “สินค้า”

2. เลือกที่ “+สร้าง Supplier”

3. จากนั้นใส่ข้อมูล Supplier แล้วกด “บันทึก”

4. หากต้องการดูรายงานของ Supplier ให้กดไปที่ชื่อ Supplier นั้น จะสามารถดูข้อมูลทั่วไปได้เลย

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity