ใบ Dropoff คืออะไร?
   ใบ Dropoff คือ ใบปะหน้าพัสดุของแต่ละขนส่ง กรณีที่ร้านค้าสร้างออเดอร์แบบส่งผ่านระบบ จะสามารถพิมพ์ใบ Dropoff หรือใบปะหน้าพัสดุจากระบบ Shipnity ได้เลย ซึ่งขนส่งสามารถสแกนใบปะหน้าที่พิมพ์จากระบบ Shipnity เข้าระบบได้เลยโดยที่ไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่

Shipnity พิมพ์ใบ Dropoff ขนส่งไหนได้บ้าง?

 • Flash Express
 • Kerry Express
 • J&T Express
 • SCG
 • ไปรษณีย์ไทย

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

พิมพ์ใบ Dropoff ผ่านระบบ Shipnity ดีอย่างไร? 

 • พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุขนส่งได้
 • ขนส่งสามารถสแกนได้เลย ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
 • ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการจัดส่ง

วิธีการพิมพ์/เปลี่ยนขนาดใบ Dropoff สามารถทำได้ ดังนี้

หลังจากร้านค้าได้รับการแจ้งโอนเงินแล้ว สามารถพิมพ์ใบ Dropoff ได้ ดังนี้

1. ไปที่ “หน้าออเดอร์” เมื่อสร้างออเดอร์ที่ส่งผ่านระบบ และลูกค้าโอนเงินมาแล้ว ให้คลิก “ยืนยันการส่งของ”

2. จะมีหน้าต่าง Pop up ขึ้นมา ให้คลิก “ยืนยันการส่ง”
**ในกรณี Flash Express เมื่อกดปุ่มนี้ Flash Express จะเข้ามารับพัสดุตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในหน้าข้อมูลร้านค้า

3. เมื่อต้องการพิมพ์ใบ Dropoff ให้คลิก “พิมพ์”
ในกรณีส่งแบบ Drop off จะมีแบบใบปะหน้ากล่อง 2 แบบเท่านั้น คือ
– ใบส่ง Dropoff
– ใบส่ง Dropoff + ใบเสร็จ

4. จะแสดงเป็นหน้าพิมพ์ใบ Dropoff

การตั้งค่าขนาดใบ Dropoff
1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือก “ใบเสร็จ ใบปะกล่อง”
3. เลื่อนมาที่หัวข้อ “รูปแบบใบปะกล่อง”  จากนั้นเลือก “ตั้งค่า”
* ในกรณีนี้เป็นการตั้งค่าของใบ Dropoff ขนส่ง Flash Express

4. เลือกขนาดใบ Dropoff
5. เลือกการแสดงรายการสินค้าในใบ Dropoff
* หากมีการกดยืนยันส่งของแล้ว และต้องการเปลี่ยนขนาดใบ Dropoff ให้ คลิก “แก้ไขออเดอร์” และ “บันทึก” เพื่อเป็นการอัปเดตใบ Dropoff

ตัวอย่างใบ Dropoff การส่งผ่านระบบ (Shipnity Express) : คลิก

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

ใบ Dropoff คืออะไร?
   ใบ Dropoff คือ ใบปะหน้าพัสดุของแต่ละขนส่ง กรณีที่ร้านค้าสร้างออเดอร์แบบส่งผ่านระบบ จะสามารถพิมพ์ใบ Dropoff หรือใบปะหน้าพัสดุจากระบบ Shipnity ได้เลย ซึ่งขนส่งสามารถสแกนใบปะหน้าที่พิมพ์จากระบบ Shipnity เข้าระบบได้เลยโดยที่ไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่

Shipnity พิมพ์ใบ Dropoff ขนส่งไหนได้บ้าง?

 • Flash Express
 • Kerry Express
 • J&T Express
 • SCG
 • ไปรษณีย์ไทย

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

พิมพ์ใบ Dropoff ผ่านระบบ Shipnity ดีอย่างไร? 

 • พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุขนส่งได้
 • ขนส่งสามารถสแกนได้เลย ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
 • ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการจัดส่ง

วิธีการพิมพ์/เปลี่ยนขนาดใบ Dropoff สามารถทำได้ ดังนี้

หลังจากร้านค้าได้รับการแจ้งโอนเงินแล้ว สามารถพิมพ์ใบ Dropoff ได้ ดังนี้

1. ไปที่ “หน้าออเดอร์” เมื่อสร้างออเดอร์ที่ส่งผ่านระบบ และลูกค้าโอนเงินมาแล้ว ให้คลิก “ยืนยันการส่งของ”

2. จะมีหน้าต่าง Pop up ขึ้นมา ให้คลิก “ยืนยันการส่ง”
**ในกรณี Flash Express เมื่อกดปุ่มนี้ Flash Express จะเข้ามารับพัสดุตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในหน้าข้อมูลร้านค้า

3. เมื่อต้องการพิมพ์ใบ Dropoff ให้คลิก “พิมพ์”
ในกรณีส่งแบบ Drop off จะมีแบบใบปะหน้ากล่อง 2 แบบเท่านั้น คือ
– ใบส่ง Dropoff
– ใบส่ง Dropoff + ใบเสร็จ

4. จะแสดงเป็นหน้าพิมพ์ใบ Dropoff

การตั้งค่าขนาดใบ Dropoff
1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือก “ใบเสร็จ ใบปะกล่อง”
3. เลื่อนมาที่หัวข้อ “รูปแบบใบปะกล่อง”  จากนั้นเลือก “ตั้งค่า”
* ในกรณีนี้เป็นการตั้งค่าของใบ Dropoff ขนส่ง Flash Express

4. เลือกขนาดใบ Dropoff
5. เลือกการแสดงรายการสินค้าในใบ Dropoff
* หากมีการกดยืนยันส่งของแล้ว และต้องการเปลี่ยนขนาดใบ Dropoff ให้ คลิก “แก้ไขออเดอร์” และ “บันทึก” เพื่อเป็นการอัปเดตใบ Dropoff

ตัวอย่างใบ Dropoff การส่งผ่านระบบ (Shipnity Express) : คลิก

หัวข้ออื่นในหมวดนี้