ฟังก์ชันการปรับแต่งเอกสาร พัฒนาเพิ่มเติมจากใบเสร็จ ใบปะกล่องที่ทางระบบ Shipnity มีให้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับแต่ง / สร้างเอกสารได้เองตามความต้องการ

สามารถดูคำอธิบายแต่ละตัวเลือกในฟังก์ชันปรับแต่งเอกสารได้ทางลิงก์นี้ : คลิก

หมายเหตุ : หากต้องการปรับแต่งใบ Dropoff สำหรับส่งผ่านระบบ จำเป็นต้องมี
1. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรผู้ส่ง
2. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรผู้รับ
3. บาร์โค้ดขนส่ง
4. เลขพัสดุ เลขขนส่ง และเลข Sorting ขนส่ง ตามแต่ละที่ขนส่งกำหนด ดัังนี้

  • ขนส่ง ไปรษณีย์ไทย จะบังคับใส่ เลขพัสดุ
  • ขนส่ง Kerry Express จะบังคับใส่ เลขพัสดุ
  • ขนส่ง SCG Express จะบังคับใส่ เลขพัสดุ
  • ขนส่ง J&T Express จะบังคับใส่ เลขพัสดุ และเลข Sorting ขนส่ง
  • ขนส่ง Flash Express จะบังคับใส่ เลขพัสดุ และเลข Sorting ขนส่ง
หัวข้ออื่นในหมวดนี้

     ฟังก์ชันการปรับแต่งเอกสาร พัฒนาเพิ่มเติมจากใบเสร็จ ใบปะกล่องที่ทางระบบ Shipnity มีให้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับแต่ง / สร้างเอกสารได้เองตามความต้องการ

สามารถดูคำอธิบายแต่ละตัวเลือกในฟังก์ชันปรับแต่งเอกสารได้ทางลิงก์นี้ : คลิก

หมายเหตุ : หากต้องการปรับแต่งใบ Dropoff สำหรับส่งผ่านระบบ จำเป็นต้องมี
1. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรผู้ส่ง
2. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรผู้รับ
3. บาร์โค้ดขนส่ง
4. เลขพัสดุ เลขขนส่ง และเลข Sorting ขนส่ง ตามแต่ละที่ขนส่งกำหนด ดัังนี้

  • ขนส่ง ไปรษณีย์ไทย จะบังคับใส่ เลขพัสดุ
  • ขนส่ง Kerry Express จะบังคับใส่ เลขพัสดุ
  • ขนส่ง SCG Express จะบังคับใส่ เลขพัสดุ
  • ขนส่ง J&T Express จะบังคับใส่ เลขพัสดุ และเลข Sorting ขนส่ง
  • ขนส่ง Flash Express จะบังคับใส่ เลขพัสดุ และเลข Sorting ขนส่ง
หัวข้ออื่นในหมวดนี้