การตั้งค่าการดึงคอมเมนต์จากโพสต์ทั่วไปเพื่อปิดการขายอัตโนมัติ
    จะเป็นการขายสินค้าโดยที่ร้านค้าใช้ Facebook Page ในการขายสินค้าบนหน้าเพจ หรือในกลุ่ม โดยให้ลูกค้า CF สินค้าจาก Keyword ร้านตั้งไว้จากโพสต์ รูปสินค้า วิดีโอ โดยจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
     1. การตั้งค่า Live และ Keyword สินค้า
     * Keyword หมายถึง คำที่เราต้องการให้ลูกค้าพิมพ์ถ้าต้องการสินค้าชิ้นนั้น เช่น ร้านค้าต้องการขายกระเป๋าสีดำ แล้วเราตั้ง Keyword ว่า bag1 เมื่อลูกค้าทำการคอมเมนท์ในโพสต์ว่า bag1 ระบบจะทำการสรุปออเดอร์กระเป๋าสีดำส่งให้ลูกค้า
     2. การดึงคอมเมนต์จากโพสต์ และสรุปออเดอร์

การตั้งค่า Live และ Keyword สินค้า

1. ไปที่หน้า “แชท/ไลฟ์”

2. ไปที่หน้าเมนู “Live”

3. เลือกเพจที่ต้องการขายสินค้า และเลือก “ตั้งค่า Live”
ดูวิธีการตั้งค่า Live คลิก

4. เมื่อตั้งค่า Live เรียบร้อยแล้ว คลิก “จัดการสินค้า” เพื่อตั้ง Keyword สินค้า

5. เพิ่มสินค้าที่ต้องการขาย โดยสามารถเพิ่มสินค้าได้ 2 วิธี คือ
5.1 ใช้สินค้าที่สร้างในระบบ Shipnity แล้ว
5.2 สร้างสินค้าใหม่ในหน้าไลฟ์

     5.1 ใช้สินค้าที่สร้างในระบบ Shipnity แล้ว
วิธีการสร้างสินค้า คลิก
1 คลิก “+ สินค้าเดิม”

2. เลือกสินค้า แล้วใส่ “Keyword”, “ราคา” และ “จำนวนสต็อก” ที่ต้องการขาย จากนั้นคลิก “บันทึก”

     5.2 สร้างสินค้าใหม่ในหน้าไลฟ์
1. คลิก “+ สร้างสินค้าใหม่”

2. ใส่ “รหัสสินค้า”, “ชื่อสินค้า”, “ราคา” และ “จำนวนสต็อกสินค้า” และตั้ง Keyword จากนั้นคลิก “สร้าง”

*กรณีที่มีสินค้าย่อย
คลิกเปิด “ไม่มีสินค้าย่อย” และใส่ “รหัส”, “ชื่อ”, “ราคา”, “จำนวนสต็อก” และ “Keyword สินค้า” จากนั้นคลิก “สร้าง”

การดึงคอมเมนต์จากโพสต์ และสรุปออเดอร์ 

1. คลิก “จัดการ Live”

2. เลือก “Post ทั่วไป”

3. คลิก”จัดการ” ของโพสต์ที่ต้องการดึงคอมเมนต์

4. เมื่อเข้าสู่หน้าจัดการออเดอร์ ร้านค้าจะเห็นคอมเมนต์ทั้งหมดในโพสต์นั้นๆ และเห็นได้ว่าลูกค้าสั่งสินค้าอะไรบ้าง
จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “สรุป order”

5. คลิก “ส่งบิลทุก Order ใน Live” ระบบจะทำการส่งบิลให้ลูกค้าทาง inbox อัตโนมัติ

– สามารถเลือกสรุปออเดอร์ให้กับลูกค้าบางคนได้ โดยเลือกออเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก “ส่งบิลทุก Order ที่เลือก”

*หมายเหตุ: Shipnity จะดึงคอมเมนต์ทุก 1 – 2 นาที ภายใน 24 ชม. แต่ต่ออายุได้เรื่อยๆ และร้านสามารถตั้งค่าจะมาสรุปออเดอร์ทีเดียว หรือเมื่อลูกค้าพิมพ์ Keyword จะสรุปออเดอร์ส่งให้ทันที สามารถจัดการได้ที่หน้า “ตั้งค่า Live”

วิธีการตั้งค่าการสรุปยอด คลิก

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

การตั้งค่าการดึงคอมเมนต์จากโพสต์ทั่วไปเพื่อปิดการขายอัตโนมัติ
    จะเป็นการขายสินค้าโดยที่ร้านค้าใช้ Facebook Page ในการขายสินค้าบนหน้าเพจ หรือในกลุ่ม โดยให้ลูกค้า CF สินค้าจาก Keyword ร้านตั้งไว้จากโพสต์ รูปสินค้า วิดีโอ โดยจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
     1. การตั้งค่า Live และ Keyword สินค้า
     * Keyword หมายถึง คำที่เราต้องการให้ลูกค้าพิมพ์ถ้าต้องการสินค้าชิ้นนั้น เช่น ร้านค้าต้องการขายกระเป๋าสีดำ แล้วเราตั้ง Keyword ว่า bag1 เมื่อลูกค้าทำการคอมเมนท์ในโพสต์ว่า bag1 ระบบจะทำการสรุปออเดอร์กระเป๋าสีดำส่งให้ลูกค้า
     2. การดึงคอมเมนต์จากโพสต์ และสรุปออเดอร์

การตั้งค่า Live และ Keyword สินค้า

1. ไปที่หน้า “แชท/ไลฟ์”

2. ไปที่หน้าเมนู “Live”

3. เลือกเพจที่ต้องการขายสินค้า และเลือก “ตั้งค่า Live”
ดูวิธีการตั้งค่า Live คลิก

4. เมื่อตั้งค่า Live เรียบร้อยแล้ว คลิก “จัดการสินค้า” เพื่อตั้ง Keyword สินค้า

5. เพิ่มสินค้าที่ต้องการขาย โดยสามารถเพิ่มสินค้าได้ 2 วิธี คือ
5.1 ใช้สินค้าที่สร้างในระบบ Shipnity แล้ว
5.2 สร้างสินค้าใหม่ในหน้าไลฟ์

     5.1 ใช้สินค้าที่สร้างในระบบ Shipnity แล้ว
วิธีการสร้างสินค้า คลิก
1 คลิก “+ สินค้าเดิม”

2. เลือกสินค้า แล้วใส่ “Keyword”, “ราคา” และ “จำนวนสต็อก” ที่ต้องการขาย จากนั้นคลิก “บันทึก”

     5.2 สร้างสินค้าใหม่ในหน้าไลฟ์
1. คลิก “+ สร้างสินค้าใหม่”

2. ใส่ “รหัสสินค้า”, “ชื่อสินค้า”, “ราคา” และ “จำนวนสต็อกสินค้า” และตั้ง Keyword จากนั้นคลิก “สร้าง”

*กรณีที่มีสินค้าย่อย
คลิกเปิด “ไม่มีสินค้าย่อย” และใส่ “รหัส”, “ชื่อ”, “ราคา”, “จำนวนสต็อก” และ “Keyword สินค้า” จากนั้นคลิก “สร้าง”

การดึงคอมเมนต์จากโพสต์ และสรุปออเดอร์ 

1. คลิก “จัดการ Live”

2. เลือก “Post ทั่วไป”

3. คลิก”จัดการ” ของโพสต์ที่ต้องการดึงคอมเมนต์

4. เมื่อเข้าสู่หน้าจัดการออเดอร์ ร้านค้าจะเห็นคอมเมนต์ทั้งหมดในโพสต์นั้นๆ และเห็นได้ว่าลูกค้าสั่งสินค้าอะไรบ้าง
จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “สรุป order”

5. คลิก “ส่งบิลทุก Order ใน Live” ระบบจะทำการส่งบิลให้ลูกค้าทาง inbox อัตโนมัติ

– สามารถเลือกสรุปออเดอร์ให้กับลูกค้าบางคนได้ โดยเลือกออเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก “ส่งบิลทุก Order ที่เลือก”

*หมายเหตุ: Shipnity จะดึงคอมเมนต์ทุก 1 – 2 นาที ภายใน 24 ชม. แต่ต่ออายุได้เรื่อยๆ และร้านสามารถตั้งค่าจะมาสรุปออเดอร์ทีเดียว หรือเมื่อลูกค้าพิมพ์ Keyword จะสรุปออเดอร์ส่งให้ทันที สามารถจัดการได้ที่หน้า “ตั้งค่า Live”

วิธีการตั้งค่าการสรุปยอด คลิก

หัวข้ออื่นในหมวดนี้