การตรวจสอบเลขพัสดุ
การตรวจสอบเลขพัสดุของออเดอร์ต่างๆ สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. ตรวจสอบในลิงก์แจ้งโอนเงินที่ลูกค้าได้รับ เพื่อใช้ในการแจ้งโอนเงิน

2. สร้างลิงก์สำหรับให้ลูกค้าตรวจสอบเลขพัสดุด้วยตัวเอง ซึ่งมีวิธีการดังนี้

2.1 ไปที่หน้าตั้งค่า

2.2 คลิก “ตั้งค่าเซลเพจ” และคลิก “แก้ไข” ในหัวข้อลิงก์เซลเพจ

2.3 ใส่ชื่อ Url ที่ต้องการ เช่น ชื่อร้าน marryshop12 ใส่ชื่อ Url เป็น marryshop12 ได้เลย เสร็จแล้วคลิก “บันทึก”
*ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และห้ามมีอักขระพิเศษ

2.4 กลับไปที่หน้า “การขนส่ง”

2.5 เลื่อนลงมาที่หัวข้อ “ลิงก์เช็คเลขพัสดุ” จะสามารถเลือกประเภท “รูปแบบการค้นหา Tracking ของร้าน” ได้ ว่าต้องการให้ลูกค้าใส่ข้อมูลใด เพื่อใช้ในการค้นหาเลขพัสดุของตัวเอง

2.6 คลิกที่ “ลิงก์เช็คเลขพัสดุ” เพื่อเข้าสู่หน้าค้นหาพัสดุได้ โดยสามารถนำลิงก์นี้ส่งให้ลูกค้าได้เลย

2.7 ในหน้าเว็บจะแสดงหน้าให้ใส่ข้อมูลชื่อลูกค้า และรหัสไปรษณีย์ (ตามที่ตั้งค่าไว้) เพื่อยืนยันข้อมูลลูกค้า และเช็คสถานะพัสดุได้

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

การตรวจสอบเลขพัสดุ
การตรวจสอบเลขพัสดุของออเดอร์ต่างๆ สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. ตรวจสอบในลิงก์แจ้งโอนเงินที่ลูกค้าได้รับ เพื่อใช้ในการแจ้งโอนเงิน

2. สร้างลิงก์สำหรับให้ลูกค้าตรวจสอบเลขพัสดุด้วยตัวเอง ซึ่งมีวิธีการดังนี้

2.1 ไปที่หน้าตั้งค่า

2.2 คลิก “ตั้งค่าเซลเพจ” และคลิก “แก้ไข” ในหัวข้อลิงก์เซลเพจ

2.3 ใส่ชื่อ Url ที่ต้องการ เช่น ชื่อร้าน marryshop12 ใส่ชื่อ Url เป็น marryshop12 ได้เลย เสร็จแล้วคลิก “บันทึก”
*ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และห้ามมีอักขระพิเศษ

2.4 กลับไปที่หน้า “การขนส่ง”

2.5 เลื่อนลงมาที่หัวข้อ “ลิงก์เช็คเลขพัสดุ” จะสามารถเลือกประเภท “รูปแบบการค้นหา Tracking ของร้าน” ได้ ว่าต้องการให้ลูกค้าใส่ข้อมูลใด เพื่อใช้ในการค้นหาเลขพัสดุของตัวเอง

2.6 คลิกที่ “ลิงก์เช็คเลขพัสดุ” เพื่อเข้าสู่หน้าค้นหาพัสดุได้ โดยสามารถนำลิงก์นี้ส่งให้ลูกค้าได้เลย

2.7 ในหน้าเว็บจะแสดงหน้าให้ใส่ข้อมูลชื่อลูกค้า และรหัสไปรษณีย์ (ตามที่ตั้งค่าไว้) เพื่อยืนยันข้อมูลลูกค้า และเช็คสถานะพัสดุได้

หัวข้ออื่นในหมวดนี้