สินค้าชำรุด คือ สินค้าที่มีตำหนิและไม่สามารถนำมาขายได้ หากไม่สามารถนำกลับมาขายได้จำเป็นต้องนำสินค้าที่ชำรุดออกจาก
สต็อกที่มีอยู่ เพื่อให้สต็อกในระบบเหลือเท่ากับจำนวนสต็อกจริง ๆ ที่ขายได้

วิธีการลงสินค้าชำรุด สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าออเดอร์

2. กดปุ่ม “ตัวเลือกจัดการออเดอร์”

3. เลือก “ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”

4. แล้วเลือกแถบเมนู “สินค้าชำรุด”

5. กดปุ่ม “เลือกสินค้า”

6. แล้วเลือกสินค้าที่ต้องการลงเป็นสินค้าชำรุด จากนั้นกด “ยืนยัน”

7. ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการลงข้อมูลเป็นสินค้าชำรุด

8. จากนั้นกด “บันทึก” ได้เลย

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

สินค้าชำรุด คือ สินค้าที่มีตำหนิและไม่สามารถนำมาขายได้ หากไม่สามารถนำกลับมาขายได้จำเป็นต้องนำสินค้าที่ชำรุดออกจาก
สต็อกที่มีอยู่ เพื่อให้สต็อกในระบบเหลือเท่ากับจำนวนสต็อกจริง ๆ ที่ขายได้

วิธีการลงสินค้าชำรุด สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าออเดอร์

2. กดปุ่ม “ตัวเลือกจัดการออเดอร์”

3. เลือก “ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”

4. แล้วเลือกแถบเมนู “สินค้าชำรุด”

5. กดปุ่ม “เลือกสินค้า”

6. แล้วเลือกสินค้าที่ต้องการลงเป็นสินค้าชำรุด จากนั้นกด “ยืนยัน”

7. ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการลงข้อมูลเป็นสินค้าชำรุด

8. จากนั้นกด “บันทึก” ได้เลย

หัวข้ออื่นในหมวดนี้