1. ไปที่หน้า “ตั้งค่า”

2. คลิก “ตัวแทนจำหน่าย”

3. คลิก “ตัวเลือก”

4. จากนั้นจะสามารถตั้งค่าตัวแทนจำหน่ายได้ ดังนี้
– ไม่ให้ตัวแทนเห็นจำนวนสต็อก แต่จะเห็นเป็นมีของ กับไม่มีของแทน
– แยกเลขออเดอร์ของตัวแทนจากร้าน (ไม่มีผลกับออเดอร์ที่เคยสร้างไปแล้ว)
– ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องแจ้งโอนเงิน
– ไม่เก็บค่าส่งที่ลูกค้าเก็บจากตัวแทนจำหน่าย
– แสดงราคาตัวแทนในใบเสร็จ (ปกติจะแสดงราคาปลีก หรือราคาที่ตัวแทนขายให้กับลูกค้า)

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

1. ไปที่หน้า “ตั้งค่า”

2. คลิก “ตัวแทนจำหน่าย”

3. คลิก “ตัวเลือก”

4. จากนั้นจะสามารถตั้งค่าตัวแทนจำหน่ายได้ ดังนี้
– ไม่ให้ตัวแทนเห็นจำนวนสต็อก แต่จะเห็นเป็นมีของ กับไม่มีของแทน
– แยกเลขออเดอร์ของตัวแทนจากร้าน (ไม่มีผลกับออเดอร์ที่เคยสร้างไปแล้ว)
– ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องแจ้งโอนเงิน
– ไม่เก็บค่าส่งที่ลูกค้าเก็บจากตัวแทนจำหน่าย
– แสดงราคาตัวแทนในใบเสร็จ (ปกติจะแสดงราคาปลีก หรือราคาที่ตัวแทนขายให้กับลูกค้า)

หัวข้ออื่นในหมวดนี้