ระบบติดตามลูกค้า (CRM) ในระบบ Shipnity คืออะไร?

ระบบติดตามลูกค้า หรือ CRM ในระบบ Shipnity จะเป็นการเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าตามรอบได้ เช่น ลูกค้าจะซื้อครีมทาผิว ทุก 30 วัน หรือ รองพื้นชิ้นนี้ ลูกค้าคนไหนบ้างที่มีการซื้อซ้ำเป็นรอบๆ รอบละ 45 วัน เป็นต้น

สามารถเปิดใช้งานระบบติดตามลูกค้า (CRM) ได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” เลือกหมวดหมู่ “ระบบติดตามลูกค้า”

3. เปิดใช้งานฟังก์ชัน “เปิดระบบติดตามลูกค้า” ระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติ

4. หลังจากนั้น ไปที่หน้า “สินค้า”

5. กรณีที่ยังไม่เคยสร้างสินค้า ให้กดเลือก “+เพิ่มสินค้า”

6. สร้างสินค้าโดยใส่ข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อย

7. จากนั้นด้านล่างให้ระบุจำนวนวันที่ “ลูกค้าซื้อทุกกี่วัน”

  • เช่น อาหารเสริม : อาหารเสริม 1 กล่อง สามารถรับประทานได้ 30 วัน
    โดยเราสามารถระบุใน “ลูกค้าที่ซื้อทุกกี่วัน” ได้เลย สมมติตั้งไว้ที่ 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ปิดออเดอร์ไป 30 วัน ระบบจะสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของลูกค้าคนนั้นได้ โดยเราอาจจะสามารถทักไปหาลูกค้า เพื่อสอบถามถึง Feedback หรือ เชิญชวนให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางอีกครั้ง

    เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกด “บันทึก”

8. กรณีมีสินค้าในระบบอยู่แล้วให้กดที่แว่นขยายของสินค้าตัวที่ต้องการใส่ข้อมูล “ลูกค้าซื้อทุกกี่วัน”

9. กดปุ่ม “แก้ไขสินค้า”

10. เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิกที่ “รายละเอียดเพิ่มเติม” จากนั้นให้กรอกข้อมูล “ลูกค้าซื้อทุกกี่วัน” แล้วกด “บันทึก” ได้เลย

11. วิธีตรวจสอบว่ามีลูกค้าคนไหน ที่ถึงช่วงวันครบตามกำหนดที่เราตั้งไว้แล้วบ้าง สามารถเข้าไปที่หน้า “สินค้า” แล้วกดที่รูป “แว่นขยาย” เพื่อเข้าไปดูหน้าสินค้านั้นๆ

12. ให้กดที่ Field ชื่อว่า “ลูกค้าที่ถึงรอบสั่งซื้อแล้ว” ระบบจะแสดงชื่อลูกค้า และเบอร์โทร เพื่อให้เราสามารถติดต่อไปสอบถามลูกค้าหรือเพื่อขายสินค้าให้ลูกค้าได้


หลังเปิดใช้ระบบติดตามลูกค้า (CRM) จะเริ่มเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าตามรอบการสั่งซื้อ จึงจะมีการแสดงข้อมูลในหน้า “ลูกค้าที่ถึงรอบสั่งซื้อแล้ว” เท่านั้น จะไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

ระบบติดตามลูกค้า (CRM) ในระบบ Shipnity คืออะไร?

ระบบติดตามลูกค้า หรือ CRM ในระบบ Shipnity จะเป็นการเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าตามรอบได้ เช่น ลูกค้าจะซื้อครีมทาผิว ทุก 30 วัน หรือ รองพื้นชิ้นนี้ ลูกค้าคนไหนบ้างที่มีการซื้อซ้ำเป็นรอบๆ รอบละ 45 วัน เป็นต้น

สามารถเปิดใช้งานระบบติดตามลูกค้า (CRM) ได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” เลือกหมวดหมู่ “ระบบติดตามลูกค้า”

3. เปิดใช้งานฟังก์ชัน “เปิดระบบติดตามลูกค้า” ระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติ

4. หลังจากนั้น ไปที่หน้า “สินค้า”

5. กรณีที่ยังไม่เคยสร้างสินค้า ให้กดเลือก “+เพิ่มสินค้า”

6. สร้างสินค้าโดยใส่ข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อย

7. จากนั้นด้านล่างให้ระบุจำนวนวันที่ “ลูกค้าซื้อทุกกี่วัน”

  • เช่น อาหารเสริม : อาหารเสริม 1 กล่อง สามารถรับประทานได้ 30 วัน
    โดยเราสามารถระบุใน “ลูกค้าที่ซื้อทุกกี่วัน” ได้เลย สมมติตั้งไว้ที่ 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ปิดออเดอร์ไป 30 วัน ระบบจะสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของลูกค้าคนนั้นได้ โดยเราอาจจะสามารถทักไปหาลูกค้า เพื่อสอบถามถึง Feedback หรือ เชิญชวนให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางอีกครั้ง

    เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกด “บันทึก”

8. กรณีมีสินค้าในระบบอยู่แล้วให้กดที่แว่นขยายของสินค้าตัวที่ต้องการใส่ข้อมูล “ลูกค้าซื้อทุกกี่วัน”

9. กดปุ่ม “แก้ไขสินค้า”

10. เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิกที่ “รายละเอียดเพิ่มเติม” จากนั้นให้กรอกข้อมูล “ลูกค้าซื้อทุกกี่วัน” แล้วกด “บันทึก” ได้เลย

11. วิธีตรวจสอบว่ามีลูกค้าคนไหน ที่ถึงช่วงวันครบตามกำหนดที่เราตั้งไว้แล้วบ้าง สามารถเข้าไปที่หน้า “สินค้า” แล้วกดที่รูป “แว่นขยาย” เพื่อเข้าไปดูหน้าสินค้านั้นๆ

12. ให้กดที่ Field ชื่อว่า “ลูกค้าที่ถึงรอบสั่งซื้อแล้ว” ระบบจะแสดงชื่อลูกค้า และเบอร์โทร เพื่อให้เราสามารถติดต่อไปสอบถามลูกค้าหรือเพื่อขายสินค้าให้ลูกค้าได้


หลังเปิดใช้ระบบติดตามลูกค้า (CRM) จะเริ่มเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าตามรอบการสั่งซื้อ จึงจะมีการแสดงข้อมูลในหน้า “ลูกค้าที่ถึงรอบสั่งซื้อแล้ว” เท่านั้น จะไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้

หัวข้ออื่นในหมวดนี้