ระบบ Peak เป็นระบบบัญชีที่สามารถออกเอกสารทางธุรกิจได้ เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้  ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นๆ ได้ ซึ่งตอนนี้ระบบ Shipnity สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Peak เพื่อสร้างออเดอร์พร้อมกับสร้างเอกสารบนระบบบัญชีให้อัตโนมัติ
โดยเอกสารที่ระบบ Shipnity จะสร้างให้อัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับ Peak มีดังนี้
– เอกสารใบเสนอราคา
– เอกสารใบแจ้งหนี้
– เอกสารใบเสร็จรับเงิน
– เอกสารใบกำกับภาษี
   หากร้านค้าต้องการที่จะเชื่อมต่อระบบบัญชี Peak เข้ากับ Shipnity จะต้องมีบัญชีของระบบ Peak ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อกับ Shipnity ได้

โดยวิธีการเชื่อมต่อระบบ Peak กับระบบ Shipnity สามารถทำได้ดังนี้

1. เข้าไปที่หน้าระบบ Peak แล้วเลือก “ตั้งค่า”

2. เลือกแถบเมนู “ตั้งค่าการเชื่อมต่อภายนอก” และเลือก “เชื่อมต่อ Application ภายนอก”

3. จากนั้นในส่วนของระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ให้เลือก “ระบบ Shipnity”

4. แล้วกด “เชื่อมต่อ”

5. สามารถอ่านข้อควรรู้ก่อนเชื่อมต่อ และติ๊กรับรู้ข้อตกลงและกด “ยืนยัน” ได้เลย

6. จากนั้นกด “เชื่อมต่อ”

7. คัดลอก Token

8.  จากนั้นกลับมาที่หน้าระบบ Shipnity แล้วไปที่หน้า “ตั้งค่า”

9. เลือก “เชื่อมต่อระบบอื่น” และเลือก “เชื่อมต่อระบบบัญชี”

10.  เอา Token ที่คัดลอกมาจากระบบ Peak ใส่ในช่อง “User Token” แล้วกด “บันทึก” ได้เลย

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

ระบบ Peak เป็นระบบบัญชีที่สามารถออกเอกสารทางธุรกิจได้ เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้  ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นๆ ได้ ซึ่งตอนนี้ระบบ Shipnity สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Peak เพื่อสร้างออเดอร์พร้อมกับสร้างเอกสารบนระบบบัญชีให้อัตโนมัติ
โดยเอกสารที่ระบบ Shipnity จะสร้างให้อัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับ Peak มีดังนี้
– เอกสารใบเสนอราคา
– เอกสารใบแจ้งหนี้
– เอกสารใบเสร็จรับเงิน
– เอกสารใบกำกับภาษี
   หากร้านค้าต้องการที่จะเชื่อมต่อระบบบัญชี Peak เข้ากับ Shipnity จะต้องมีบัญชีของระบบ Peak ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อกับ Shipnity ได้

โดยวิธีการเชื่อมต่อระบบ Peak กับระบบ Shipnity สามารถทำได้ดังนี้

1. เข้าไปที่หน้าระบบ Peak แล้วเลือก “ตั้งค่า”

2. เลือกแถบเมนู “ตั้งค่าการเชื่อมต่อภายนอก” และเลือก “เชื่อมต่อ Application ภายนอก”

3. จากนั้นในส่วนของระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ให้เลือก “ระบบ Shipnity”

4. แล้วกด “เชื่อมต่อ”

5. สามารถอ่านข้อควรรู้ก่อนเชื่อมต่อ และติ๊กรับรู้ข้อตกลงและกด “ยืนยัน” ได้เลย

6. จากนั้นกด “เชื่อมต่อ”

7. คัดลอก Token

8.  จากนั้นกลับมาที่หน้าระบบ Shipnity แล้วไปที่หน้า “ตั้งค่า”

9. เลือก “เชื่อมต่อระบบอื่น” และเลือก “เชื่อมต่อระบบบัญชี”

10.  เอา Token ที่คัดลอกมาจากระบบ Peak ใส่ในช่อง “User Token” แล้วกด “บันทึก” ได้เลย

หัวข้ออื่นในหมวดนี้