การใช้งานเชื่อมต่อระบบ Shipnity กับ Lazada สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อและใช้งานได้หลัก ๆ ดังนี้
1. การเชื่อมต่อลาซาด้า (Lazada) : คลิก
2. การตั้งค่ารหัสสินค้าใน Lazada ให้ตรงกับ Shipnity : คลิก
3. การพิมพ์ใบปะหน้าลาซาด้า (Lazada) ในระบบ Shipnity

หลังจากที่มีการเชื่อมต่อลาซาด้า และมีออเดอร์จากลาซาด้าถูกดึงเข้ามาในระบบ Shipnity แล้วนั้น จะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าลาซาด้าจากระบบ Shipnity ได้ ดังนี้

1. หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อระบบกับ Shipnity แล้ว และมีออเดอร์มาแสดงผลในระบบ Shipnity ด้วยสถานะแจ้งโอนเงินแล้ว ดังภาพ

2. เมื่อทางร้านต้องการพิมพ์ใบปะหน้าลาซาด้าจากในระบบ Shipnity จะต้องมีการกด ยืนยันการส่งของ ในระบบ Shipnity ก่อน จึงจะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้

3. เสร็จแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าจากลาซาด้าได้ โดยสามารถเลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ ครั้งละ 1 ใบ และ พิมพ์ทีละหลาย ๆ ใบได้ โดยเลือก “พิมพ์ใบ Lazada” ดังภาพ

4. เมื่อทำการจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์จะปิดเมื่อขนส่งสแกนพัสดุเข้าระบบเรียบร้อย
*ออเดอร์จากลาซาด้า จะมีการอัพเดตสต็อกและสถานะออเดอร์ทุก ๆ 5-15 นาที

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

การใช้งานเชื่อมต่อระบบ Shipnity กับ Lazada สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อและใช้งานได้หลัก ๆ ดังนี้
1. การเชื่อมต่อลาซาด้า (Lazada) : คลิก
2. การตั้งค่ารหัสสินค้าใน Lazada ให้ตรงกับ Shipnity : คลิก
3. การพิมพ์ใบปะหน้าลาซาด้า (Lazada) ในระบบ Shipnity

หลังจากที่มีการเชื่อมต่อลาซาด้า และมีออเดอร์จากลาซาด้าถูกดึงเข้ามาในระบบ Shipnity แล้วนั้น จะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าลาซาด้าจากระบบ Shipnity ได้ ดังนี้

1. หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อระบบกับ Shipnity แล้ว และมีออเดอร์มาแสดงผลในระบบ Shipnity ด้วยสถานะแจ้งโอนเงินแล้ว ดังภาพ

2. เมื่อทางร้านต้องการพิมพ์ใบปะหน้าลาซาด้าจากในระบบ Shipnity จะต้องมีการกด ยืนยันการส่งของ ในระบบ Shipnity ก่อน จึงจะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้

3. เสร็จแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าจากลาซาด้าได้ โดยสามารถเลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ ครั้งละ 1 ใบ และ พิมพ์ทีละหลาย ๆ ใบได้ โดยเลือก “พิมพ์ใบ Lazada” ดังภาพ

4. เมื่อทำการจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์จะปิดเมื่อขนส่งสแกนพัสดุเข้าระบบเรียบร้อย
*ออเดอร์จากลาซาด้า จะมีการอัพเดตสต็อกและสถานะออเดอร์ทุก ๆ 5-15 นาที

หัวข้ออื่นในหมวดนี้